Kumpulantie 1A, 2.krs. 00520 Helsinki

Toimintaterapia

Aikuisneurologinen toimintaterapia

Neurologinen sairaus ja sairastuminen vaikuttaa usein merkittävästi  ihmisen koko elämän eri osa-alueisiin. Oireet voivat olla fyysisiä halvauksia ja/tai ajatteluun liittyviä vaikeuksia, sekä myös kommunikointiin ja sosiaaliseen elämään liittyviä esteitä. Kuntoutuksen ja toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa ihmistä saavuttamaan niin hyvä toimintakyky kuin mahdollista elämän eri osa-alueilla.

Käytännössä esim. toispuolihalvaantuneen kuntoutujan kanssa harjoitellaan vartalon/hartiarenkaan stabiliteetin ja keskilinjan hallinnan kautta  yläraajan liikkeiden uudelleenoppimista ja kaksikätisyyttä, opetellaan selviytymistä arjen askareissa  harjoittelemalla niiden yhteydessä normaaleja liikemalleja  niin paljon kuin mahdollista, jotta ehkäistään kangistavat toimintatavat.

Sosiaaliseen elämään osallistumisen tukeminen ja mielekkään vapaa-ajan toimintojen löytyminen on osa sopeutumista muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Myös lähiverkoston kanssa yhteistyö on tärkeä osa kuntoutusprosessia, kuntoutujan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.  Toisinaan neurologinen sairaus näkyy enemmän ajatteluun ja toiminnanohjaukseen liittyvinä vaikeuksina. Tällöin toimintaterapia voi olla enemmän arjen toimintoihin liittyvää harjoittelua.

Toimintaterapia toteutuu usein Kelan, terveyskeskusten ja vakuutusyhtiöiden kustantamana ja maksusitoumuksilla, lääkärin laatiman kuntoutussuunnitelman perusteella.

Ota yhteyttä ja varaa aika!